• Kategori: Yazılım
  • Eyüp ÇELİK
  • Gösterim: 4002

HTML Türkçe Karakter Kodları

 

 

 

Ek B. HTML’de kullanılan karakterlerin kodları

HTML'de klavyeden yazamadığınız karakterleri bazı kurallara uyarak kodlayabilirsiniz. Örneğin Ü karakterini Ü, Ü, Ü gibi üç farklı gösterimle kodlayabilirsiniz. İlk gösterim sadece ISO-8859-1 karakter kümesindeki karakterler içindir ve bunlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Diğer iki tür kullanımda karakterin UTF-8 karakter kümesindeki karakter kodu kullanılmıştır. Ü onluk tabanda, Ü ise onaltılık tabanda kodlanmıştır. UTF-8 karakter kümesini oluşturan karakterlerin tamamını içeren bir dosyayı makinanızda örneğin Red Hat dağıtımını kullanıyorsanız, /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz olarak bulabilirsiniz. Bu dosyada Ü harfi ile ilgili satır,

<00DC>   /xc3/x9c  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS

şeklindedir. Burada kullanacağımız kısım <00DC>'dir. &#x00DC; ya da &#xdc; olarak bu karakteri HTML dosyamızda kullanabiliriz.

Karakterleri bu şekilde kodlayarak yazmanın bir faydası da HTML dosyasının başlığında <meta> etiketiyle karakter kodlamasının belirtilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Renk Tablosu Örneğinde göreceğiniz gibi örnek olması için "ı" harfi yerine &#x131; kullanılmıştır.

ISO-8859-1 Karakter Kodları

 
+---+----------+--------++---+----------+--------+
|   | &nbsp;   | &#160; || Ð | &ETH;    | &#208; |
| ¡ | &iexcl;  | &#161; || Ñ | &Ntilde; | &#209; |
| ¢ | &cent;   | &#162; || Ò | &Ograve; | &#210; |
| £ | &pound;  | &#163; || Ó | &Oacute; | &#211; |
| ¤ | &curren; | &#164; || Ô | &Ocirc;  | &#212; |
| ¥ | &yen;    | &#165; || Õ | &Otilde; | &#213; |
| ¦ | &brvbar; | &#166; || Ö | &Ouml;   | &#214; |
| § | &sect;   | &#167; || × | &times;  | &#215; |
| ¨ | &uml;    | &#168; || Ø | &Oslash; | &#216; |
| © | &copy;   | &#169; || Ù | &Ugrave; | &#217; |
| ª | &ordf;   | &#170; || Ú | &Uacute; | &#218; |
« | &laquo;  | &#171; || Û | &Ucirc;  | &#219; |
| ¬ | &not;    | &#172; || Ü | &Uuml;   | &#220; |
| - | &shy;    | &#173; || Ý | &Yacute; | &#221; |
| ® | &reg;    | &#174; || Þ | &THORN;  | &#222; |
| ¯ | &macr;   | &#175; || ß | &szlig;  | &#223; |
| ° | &deg;    | &#176; || à | &agrave; | &#224; |
| ± | &plusmn; | &#177; || á | &aacute; | &#225; |
| ² | &sup2;   | &#178; || â | &acirc;  | &#226; |
| ³ | &sup3;   | &#179; || ã | &atilde; | &#227; |
| ´ | &acute;  | &#180; || ä | &auml;   | &#228; |
| µ | &micro;  | &#181; || å | &aring;  | &#229; |
| ¶ | &para;   | &#182; || æ | &aelig;  | &#230; |
| · | &middot; | &#183; || ç | &ccedil; | &#231; |
| ¸ | &cedil;  | &#184; || è | &egrave; | &#232; |
| ¹ | &sup1;   | &#185; || é | &eacute; | &#233; |
| º | &ordm;   | &#186; || ê | &ecirc;  | &#234; |
» | &raquo;  | &#187; || ë | &euml;   | &#235; |
| ¼ | &frac14; | &#188; || ì | &igrave; | &#236; |
| ½ | &frac12; | &#189; || í | &iacute; | &#237; |
| ¾ | &frac34; | &#190; || î | &icirc;  | &#238; |
| ¿ | &iquest; | &#191; || ï | &iuml;   | &#239; |
| À | &Agrave; | &#192; || ð | &eth;    | &#240; |
| Á | &Aacute; | &#193; || ñ | &ntilde; | &#241; |
| Â | &Acirc;  | &#194; || ò | &ograve; | &#242; |
| Ã | &Atilde; | &#195; || ó | &oacute; | &#243; |
| Ä | &Auml;   | &#196; || ô | &ocirc;  | &#244; |
| Å | &Aring;  | &#197; || õ | &otilde; | &#245; |
| Æ | &AElig;  | &#198; || ö | &ouml;   | &#246; |
| Ç | &Ccedil; | &#199; || ÷ | &divide; | &#247; |
| È | &Egrave; | &#200; || ø | &oslash; | &#248; |
| É | &Eacute; | &#201; || ù | &ugrave; | &#249; |
| Ê | &Ecirc;  | &#202; || ú | &uacute; | &#250; |
| Ë | &Euml;   | &#203; || û | &ucirc;  | &#251; |
| Ì | &Igrave; | &#204; || ü | &uuml;   | &#252; |
| Í | &Iacute; | &#205; || ý | &yacute; | &#253; |
| Î | &Icirc;  | &#206; || þ | &thorn;  | &#254; |
| Ï | &Iuml;   | &#207; || ÿ | &yuml;   | &#255; |
+---+----------+--------++---+----------+--------+

Türkçe'ye Özgü Karakterlerin Kodları

 
+---+--------++---+--------+
| ğ | &#287; || Ğ | &#286; |
| ı | &#305; || İ | &#304; |
| ş | &#351; || Ş | &#350; |
+---+--------++---+--------+

Kaynak: Belgeler.Org

Yorum ekle


Güvenlik kodu Yenile

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top