• Kategori: Network
  • Eyüp ÇELİK
  • Gösterim: 4901

CISCO - CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP (Cisco Discovery Protocol) katman 2’de çalışan ve cihazların kendi hakkında bilgi vermek için kullandığı bir protokol’dür. Karmaşık network’lerdeki cihazların komşuluk ilişkilerini belirlemek için kullanılır. Bu protokol sayesinde komşu cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi edinilir. Başka üreticilerin kendilerine özgü discovery çözümleride bulunmaktadır.

 

Cisco router’lar default’ta portlarından CDP paketlerini yollarlar. CDP paketleri;

- Direkt bağlı olan cisco cihaz ismini

- Platformlarını

- Uyumlu oldukları modları

- IOS verisyon bilgisini içerir.

CDP çalıştıracak ortamdaki fiziksel medya SNAP encapsulation’ı edsteklemesi gerekir.

#Show CDP komutunu kullanmak istediğimizde, komut bir kaç parametreyide beraberinde getirir.


Bunlar;

Neighbors: Komşuları gösterir.

Interface: Komutu girdiğimiz cihazın interface’lerin CDP interface’leri ile ilgili bilgiyi içerir.

Entry: Belirli bir komşunun detay bilgisini verir.

Traffic: CDP ile alakalı istatistiksel bilgiyi verir.( Yollanan ve alınan CDP paketleri ile ilgili bilgi)

CDP çalıştıran router’larda CDP genelde kapatılır. Çünkü CDP paketleri network üzerinde gereksiz trafik oluşturmaktadır. Gerektiği zaman açılarak network topolojisi hakkında bilgi edinilir ve sonra kapatılır. CDP’yi cisco cihaz üzerinde kapatmak için global configuration mode üzerinde “no cdp run” komutu kullanılır.

CDP çalıştıran cihaz üzerindeki belirli bir interface üzerinde CDP protokolünü kapatmak için interface specific configuration modda iken “ no cdp enable” komutu kullanılır. Belirli bir interface üzerinde CDP’yi kapatmak istememizin nedeni o interface’in network dışına yollanıyor olması yada o interface’in sonrasında herhangibir CDP çalıştıran cihazın bulunmuyor olmasından kaynaklanabilir.Aşağıdaki örnekte Router A üzerinde “Show cdp neighbors” komutunu çalıştırıldığında aşağıdaki çıktı elde edilir. Bu çıktıda çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgileri kısaca özetleyelim.

- Device ID: CDP ile öğrenilmiş cihazların isimlerini gösterir.

- Local interface: Local cihaz’ın komşularına bağlandığı interface’lerini gösterir.

- Hold time: Bir cihazın komşusunu yok sayması için geçecek olan maksimum süreyi ifade eder. Cisco cihazlarda default hold time süresi 180 saniyedir. Cisco cihazlar komşularını doğrulamak için her 60 saniyede bir komşusuna CDP paketi yollarlar. Eğer bir cihaz komşusundan hold time süresi (180 saniye) boyunca (yani üç CDP paketi yollama süresi) CDP paketi almazsa komşusunu yok sayar.

- Capability: Cihazın uyumluluk modunu gösterir. Yani cihaz router ise Capability başlığı altında R işareti, switch ise S işareti çıkar. Buna ek olarak cihazın sahip olduğu ek özelliklere göre diğer parametreler de çıkabilir.

- Platform: Cihazın platform bilgilerini (Modelini) gösterir.

- Port ID: Komşuların local cihaza bağlandıkları interface’lerini gösterir.

“Show CDP entry” komutu komşu router’lar hakkında ayrıntılı bilgi verir.

“Show cdp traffic” komutu gönderilen ve alınan toplam CDP paketlerinin istatistiğini tutarken, show cdp interface <interface numarası> komutu ise interface’in CDP paketlerini yollama zamanını ,hold time süresini ve encapsulation metodunu gösterir.

 

Not: Bu makale Fırat YAŞAR tarafından yazılmış olup, sistemzone.com da yayınlanmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu Yenile

Back to top